Dây chuyên dụng

Để sản xuất dây chuyên dụng, chúng tôi lựa chọn một cách cẩn thận các nguyên liệu. Nguyên liệu tự nhiên như sợi cotton, sợi lanh, sợi đay và nguyên liệu tổng hợp như sợi ni lông, sợi polyester, sợi polypropylene và sợi tơ nhân tạo. Trong quá trình sản xuất, chúng tôi sử dụng độc lập các nguyên liệu kể trên hoặc phối trộn các nguyên liệu với nhau.

Chúng tôi điều chỉnh sao cho các nguyên liệu thích ứng với từng xử lý và độ dày khác nhau để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của khách hàng. Các loại dây dù của chúng tôi được giới thiệu trong “Catalogue Sản phẩm”.

Nếu quý khách hàng không tìm thấy sản phẩm nào phù hợp với yêu cầu của mình trong “Catalogue Sản phẩm”, xin hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng nghiên cứu để đưa ra giải pháp tối ưu cho quý khách.

error: Content is protected !!