WAX

Phủ sáp

Ứng dụng

Dùng cho may tay và cho ống chỉ của máy may hai kim.

Đặc tính

Xử lý với độ sáp chính xác để không làm bám bẩn da hoặc các vật liệu khác.

Chỉ bện polyester

  • Mô tả: Chỉ bện polyester có độ bền cao.
  • Màu sắc: độ dày và bảng màu – reg.329
Độ dày (mm) bobina2
Kilo (m)
Độ bền (gr/dn) Độ bền đứt (kg) Độ giãn đứt (%)
0,6 3330 6,4 13 15,1
0,8 2100 5,6 17 19,1
0,9 1900 5,3 19 17,5
1 1400 5,7 28 20,5
1,2 1100 5,9 35 27,1
1,4 847 5,6 46,28 26,7
1,6 638 4,4 60 26,2

Polyester mềm

  • Mô tả: Chỉ bện polyester có độ bền cao.
  • Màu sắc: độ dày và bảng màu – reg. 329
Độ dày (mm) bobina2
Kilo (m)
Độ bền (gr/dn) Độ bền đứt (kg) Độ giãn đứt (%)
1 1538 6,9 27,4 19,3
1,2 990 5,6 33 20,8

Polyester Loại K

  • Mô tả: Chỉ xoắn polyester có độ bền cao.
  • Màu sắc: độ dày và bảng màu – reg. 329
Đầu típ bobina2
Kilo (m)
Độ bền (gr/dn) Độ bền đứt (kg) Độ giãn đứt (%)
3 1886 5 15 19,8
4 1428 6,3 25 23,7
5 1136 6 30 24
6 1031 5,6 33 20
7 870 5,1 35 27,5
error: Content is protected !!