SWAX

Phủ sáp parrafin

Ứng dụng

Dùng cho may máy, mũi may dot và Blake.

Đặc tính

Tính bôi trơn rất mạnh

Chỉ bện polyester

  • Mô tả: chỉ bện polyester có độ bền cao.
  • Màu sắc: độ dày và bảng màu – reg. 329
Độ dày (mm) carrete
Ống chỉ (m)
bobina2
Kilo (m)
Kim Độ bền (gr/dn) Độ bền đứt (kg) Độ giãn đứt (%)
0,6 500 3370 160-200 6,3 13 17,4
0,8 500 2300 200-230 6 18 18,7
0,9 500 1950 200-230 5,6 20 18,7
1 500 1500 230 6,2 30 20
1,2 500 1216 230 5,3 40 19,8
1,4 500 892 230 6,4 51 23,6
error: Content is protected !!