NLUB

Bôi trơn mới

Ứng dụng

Dùng cho may máy và các sản phẩm may mặc cao cấp với các vật liệu như da và các vật liệu tinh tế khác.

Đặc tính:

Xử lý cao cấp.

Chỉ bện polyester

  • Mô tả: Chỉ bện polyester có độ bền cao.
  • Màu sắc: độ dày và bảng màu – reg.329
Độ dày (mm) carrete
Ống chỉ (m)
bobina2
Kilo (m)
Kim Độ bền (gr/dn) Độ bền đứt (kg) Độ giãn đứt (%)
0,6 500 4000 160-200 6,3 13 16,4
0,8 500 2564 200-230 5,5 17 19,4
0,9 500 2127 200-230 5,7 20 17,8
1 500 1639 230 5,7 27 18
1,2 500 1385 230 6,1 33 19
1,4 500 1000 230 6,2 49 24
1,6 500 675 230 5,2 62 22,2
error: Content is protected !!