SVO

Mềm mại

Ứng dụng

Dùng cho may máy, mũi may dot, may đường viền và ideal.

Đặc tính:

Rất mềm mại để thêm độ ẩm trong mũi khâu. Dùng cho các loại xơ tự nhiên.

Chỉ bện polyester

  • Mô tả: Chỉ bện Polyester-Cotton.
  • Màu sắc: độ dày và bảng màu – reg. 354
Độ dày (mm) bobina2
Kilo (m)
Kim Độ bền (gr/dn) Độ bền đứt (kg) Độ giãn đứt (%)
1 2450 160-200 3 12 28
1,1 1450 200-230 3 16 30
1,2 1375 200-230 3,2 18 27
1,3 1300 230 3 18 32
1,4 1000 230 42 30 39
error: Content is protected !!