Chỉ kỹ thuật và dây kỹ thuật

Chúng tôi sản xuất theo yêu cầu của khách hàng chỉ kỹ thuật và dây kỹ thuật bằng các loại sợi kỹ thuật tiên tiến như Dyneema, Kevlar, sợi thủy tinh, v.v. với các xử lý đặc biệt như xử lý nhiệt, xử lý mài mòn, xử lý cách nhiệt, chống thấm, tĩnh điện, FRL, v.v. dùng cho nhiều ứng dụng khác nhau để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Sản phẩm kỹ thuật của chúng tôi có thể được sản xuất từ một sản phẩm có sẵn. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sản xuất một sản phẩm hoàn toàn mới.

Chúng tôi có các phương tiện cần thiết để tiến trình nghiên cứu, phát triển và đổi mới (R + D + i) được thực hiện với sự chính xác cần thiết để luôn đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn thích hợp.

Với sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các bộ phận trong công ty, chúng tôi có khả năng đáp ứng nhu cầu hiện tại cũng như trong tương lai của thị trường.

Nếu quý khách có yêu cầu về bất kỳ ứng dụng nào, chúng tôi rất vui lòng phục vụ thông qua sự hợp tác minh bạch để có thể hỗ trợ cho quý khách kinh nghiệm và kiến thức của chúng tôi. Bằng cách này, quý khách và chúng tôi cùng có cơ hội để thực hiện niềm đam mê sáng tạo.

error: Content is protected !!