Ứng dụng

Chúng tôi thiết kế và sản xuất tất cả các loại chỉ dây giày và các loại dây khác cho các lĩnh vực khác nhau như may mặc, da, phụ kiện, nhãn hiệu, đồ trang sức, quảng cáo, và vải nội thất, v.v.

Chúng tôi thiết kế sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng về cấu trúc, độ dày, cách xử lý, màu sắc, cách trình bày sản phẩm và chúng tôi có thể in hoa văn theo thiết kế mà khách hàng mong muốn.

error: Content is protected !!