Điều khoản sử dụng

Theo Luật 34/2002, ngày 11 tháng 7, Dịch vụ của Hiệp hội Thông tin và Thương mại điện tử (LSSI – CE), TRENCILO SL thông báo rằng nó sở hữu trang web WWW.TRENCILO.COM Theo yêu cầu của Điều 10 của Luật nói trên, TENCILO SL thông báo các dữ liệu sau:

Chủ sở hữu của trang web này là TENCILO SL, với CIF B08960387 và văn phòng đăng ký tại Verge De Montserrat, 23 08130 – (Santa Perpetua De Mogoda) – Barcelona, ​​đã đăng ký trong Sổ đăng ký Mercantile, trong bảng tính, số lượng và đăng ký. Địa chỉ email liên hệ với công ty là: sales@trencilo.com

NGƯỜI DÙNG VÀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM

Việc điều hướng, truy cập và sử dụng trang web TENCILO SL tạo điều kiện cho người dùng, theo đó, từ việc duyệt trang web TENCILO SL, tất cả các điều kiện sử dụng được thiết lập ở đây được chấp nhận mà không ảnh hưởng đến việc áp dụng các quy định tương ứng về sự tuân thủ pháp lý bắt buộc như trường hợp có thể.

Trang web của TENCILO SL cung cấp sự đa dạng về thông tin, dịch vụ và dữ liệu. Người dùng giả định trách nhiệm của mình trong việc sử dụng đúng trang web. Trách nhiệm này sẽ mở rộng tới:

Tính xác thực và tính hợp pháp của thông tin do người dùng cung cấp trong các biểu mẫu của TENCILO SL để truy cập vào một số nội dung hoặc dịch vụ do web cung cấp.

Việc sử dụng thông tin, dịch vụ và dữ liệu được cung cấp bởi TENCILO SL trái với quy định của các điều kiện này, Luật, đạo đức, phong tục hay trật tự công cộng, hoặc có thể ngụ ý tổn thương quyền của bên thứ ba hoặc chức năng tương tự của trang web.

LIÊN KẾT CHÍNH SÁCH VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TENCILO SL không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web mà người dùng có thể truy cập thông qua các liên kết được thiết lập trên trang web của mình và tuyên bố rằng sẽ không tiến hành kiểm tra hoặc thực hiện bất kỳ loại quyền kiểm soát nào đối với nội dung của các trang web khác của mạng. Tương tự như vậy, nó sẽ không đảm bảo tính khả dụng về mặt kỹ thuật, độ chính xác, tính xác thực, tính hợp lệ hoặc tính hợp pháp của các trang web bên ngoài thuộc tính của bạn có thể được truy cập thông qua các liên kết. TENCILO SL tuyên bố rằng họ đã áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết để tránh bất kỳ thiệt hại nào cho người dùng trang web của mình, điều này có thể phát sinh từ việc duyệt trang web của họ. Kết quả là, TENCILO SL không chịu trách nhiệm, trong mọi trường hợp, đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người dùng có thể gặp phải khi duyệt Internet.

SỬA ĐỔI

TENCILO SL bảo lưu quyền thực hiện các sửa đổi mà nó cho là phù hợp, mà không cần thông báo trước, trong nội dung trang web của mình. Cả về mặt nội dung của trang web, như trong các điều kiện sử dụng, hoặc trong các điều kiện chung của hợp đồng. Những sửa đổi này có thể được thực hiện thông qua trang web của mình theo bất kỳ hình thức chấp nhận nào trong luật và sẽ ràng buộc trong thời gian chúng được xuất bản trên trang web và cho đến khi chúng được sửa đổi hợp lệ bởi những trang tiếp theo.

BẢO ĐẢM COOKIES

Cookie là một tệp được tải xuống máy tính của bạn khi bạn truy cập một số trang web nhất định. Cookie cho phép trang web, trong số những thứ khác, lưu trữ và truy xuất thông tin về thói quen duyệt web của người dùng hoặc máy tính của họ và tùy thuộc vào thông tin chứa và cách họ sử dụng thiết bị của họ, chúng có thể được sử dụng để nhận ra người dùng. Cookies rất cần thiết cho hoạt động của internet, cung cấp vô số lợi thế trong việc cung cấp các dịch vụ tương tác, tạo điều kiện cho việc điều hướng và khả năng sử dụng của trang web của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi cung cấp bên dưới, sẽ giúp bạn hiểu các loại cookie khác nhau:

LOẠI COOKIES

Theo thực thể quản lý chúng:

 • Cookie riêng. Là những người được thu thập bởi cùng một nhà xuất bản để cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của người dùng.
 • Cookie của bên thứ ba. Là những người được thu thập và quản lý bởi một bên thứ ba, chúng không thể được coi là của riêng.

Tùy thuộc vào khoảng thời gian chúng vẫn được kích hoạt:

 • Cookie phiên. Thu thập đồng hồ dữ liệu mà người dùng duyệt mạng để cung cấp dịch vụ được yêu cầu.
 • Cookie liên tục Chúng được lưu trữ trong thiết bị đầu cuối và thông tin thu được sẽ được sử dụng bởi người phụ trách cookie để cung cấp dịch vụ được yêu cầu.

Theo mục đích của nó:

 • Cookie kỹ thuật Họ là những người cần thiết cho việc điều hướng chính xác thông qua web.
 • Cookie cá nhân hóa. Chúng cho phép người dùng các đặc tính (ngôn ngữ) để duyệt web.
 • Cookie phân tích. Chúng cho phép phân tích nhà cung cấp được liên kết với điều hướng của người dùng, để theo dõi việc sử dụng trang web và thống kê nội dung được truy cập nhiều nhất, số lượng khách truy cập, v.v.
 • Cookie quảng cáo. Chúng cho phép trình chỉnh sửa bao gồm không gian quảng cáo trên web, theo nội dung của chính trang web.
 • Cookie quảng cáo hành vi. Trình chỉnh sửa cho phép không gian quảng cáo được đưa vào trang web theo thông tin thu được thông qua thói quen duyệt web của người dùng.

Theo quy định tại Điều 22.2 của Luật 34/2002, ngày 11 tháng 7, Dịch vụ của Hiệp hội Thông tin và Thương mại điện tử (LSSI – CE), TENCILO SL thông báo về các cookie được sử dụng trên trang web của chúng tôi:

 1. Cookie riêng cho mục đích kỹ thuật.
 2. Cookie của bên thứ ba cho mục đích phân tích.

Tương tự như vậy, TRENCILO SL thông báo cho người dùng rằng nó có khả năng cấu hình trình duyệt của nó để nó được thông báo về việc tiếp nhận các cookie, nếu có thể, nếu muốn, để ngăn chúng không được cài đặt trên đĩa cứng. Ở đây chúng tôi cung cấp các liên kết của một số trình duyệt, qua đó bạn có thể tạo cấu hình này:

Firefox từ đây:

https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Chrome từ đây:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=vi

Internet Explorer từ đây:

http://windows.microsoft.com/es-es/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10

Safari từ đây:

http://support.apple.com/kb/ph5042 Hoạt động tại đây: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html

BẢO VỆ DỮ LIỆU

Theo quy định của Luật Hữu cơ 15/1999 về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (LOPD), TENCILO SL thông báo cho người dùng trang web của mình rằng dữ liệu cá nhân do công ty thu thập, sử dụng các biểu mẫu trên trang web của mình , sẽ được giới thiệu trong một tập tin tự động thuộc trách nhiệm của TENCILO SL, để tạo thuận lợi, xúc tiến và thực hiện các cam kết được thiết lập giữa hai bên. Ngoài ra, TENCILO SL thông báo về khả năng thực hiện quyền truy cập, hủy bỏ, cải chính và đối lập bằng cách viết thư cho địa chỉ: Verge De Montserrat, 23 08130 – (Santa Perpetua De Mogoda) – Barcelona. Mặc dù người dùng không liên lạc với TENCILO SL, nhưng dữ liệu của họ không được sửa đổi, người dùng đồng ý thông báo cho TENCILO SL bất kỳ biến thể nào và TENCILO SL đã đồng ý sử dụng chúng để xây dựng lòng trung thành giữa mối quan hệ giữa các bên.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Quyền sở hữu trí tuệ và sở hữu công nghiệp bắt nguồn từ tất cả các văn bản, hình ảnh, cũng như các phương tiện và hình thức trình bày và lắp ráp trang web của bạn thuộc về bản thân hoặc người được chuyển nhượng cho TENCILO SL. Do đó, họ sẽ bảo vệ tài sản trí tuệ của hệ thống pháp luật Tây Ban Nha, áp dụng cả các quy định của Tây Ban Nha và châu Âu trong lĩnh vực này, cũng như các điều ước quốc tế liên quan đến chủ đề và chữ ký của Tây Ban Nha.Mọi quyền được bảo lưu. Tuân thủ Luật Sở hữu trí tuệ, việc sao chép, phân phối, truyền thông công khai và sử dụng toàn bộ hoặc một phần nội dung của trang web mà không có sự đồng ý rõ ràng của TENCILO SL bị nghiêm cấm.

HÀNH ĐỘNG PHÁP LÝ, PHÁP LÝ ÁP DỤNG VÀ THẨM QUYỀN

TENCILO SL cũng có quyền nộp các hành động dân sự hoặc hình sự mà xét thấy phù hợp khi sử dụng không đúng trang web và nội dung của nó hoặc vi phạm các điều kiện này. Mối quan hệ giữa người dùng và nhà cung cấp sẽ được điều chỉnh bởi các quy định hiện hành và áp dụng trong lãnh thổ Tây Ban Nha. Nếu có tranh chấp phát sinh, các bên có thể đệ trình các tranh chấp của họ lên trọng tài hoặc đi đến quyền tài phán bình thường, tuân thủ các quy định về thẩm quyền và thẩm quyền trong vấn đề này. TENCILO SL có địa chỉ tại Barcelona, ​​Tây Ban Nha.

error: Content is protected !!